Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, την ανάπτυξη και διάθεση διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

 
 

E-learning Services

Σας παρέχουμε τεχνολογικές λύσεις για την Ασύγχρονη & Σύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και webinars.

 

E-Mentoring Services

Η συμβουλευτική μας προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό λογισμικό ή ηλεκτρονική αλληλογραφία με ευκολία, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη να βρίσκονται όλοι στην ίδια φυσική θέση.

 

Web Applications

Υπηρεσίες ανάπτυξης και κατασκευής εφαρμογών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει με μεγαλύτερη ευκολία, βάσει των αναγκών και των στόχων σας.

Ανακοινώσεις - Νέα